Bài viết

Công dụng của cây Xạ can dưới góc nhìn Đông y

/
Dựa theo quyển Cây hoa cây thuốc  (2005) – Bộ Y…
Vùng trồng Xạ Can tại Phú Thọ

Vùng trồng Xạ Can tại Phú Thọ

/
Cây Xạ Can thường được gieo trồng để làm cảnh…

Công dụng của cây Xạ Can

/
Rẻ quạt là một vị thuốc quý được sử dụng…